Elérhetőség

Cégnév: Milieu s.r.o.
Cím: Mierová ul. 20, 943 01 Štúrovo, Szlovákia

Cégjegyzékszám: 31410634
Adószám: 2021035324
Közösségi adószám: SK2021035324

Cég bejegyzése: A társaság a Nyitrai Járásbíróság Cégjegyzékében van bejegyezve: Sro részleg, 1522/N betétszám alatt.
IBAN: SK8783300000002701696847

Telefon: +421 951 225 313
E-mail: [email protected]

Felelős vezetők:
PharmDr. Adrian Lengyel, PhD.
Gabriel Zalaba

Megrendelések átvétele a webáruházon keresztül: nonstop
Nyitvatartási idő (telefonos / e-mail elérhetőség): Hétfőtől péntekig 9:00-tól 16:00-ig

Felügyeleti hatóság: Szlovák Kereskedelmi Felügyelet nyitrai felügyelősége Nyitra megye számára
Staničná 9, P.O. BOX 49A 950 50 Nitra 1 tel.:037/ 7720 001 e-mail: [email protected]

Üzleti feltételek

A webáruház (E-shop) Általános kereskedelmi feltételei


I. cikk
Fogalmak meghatározása

 1. A honlap (webáruház) üzemeltetője a Milieu s. r. o. társaság, székhelye: Mierová ul. 20 943 01 Štúrovo.
 2. Az eladó a Milieu s. r. o. társaság, székhelye: Mierová ul. 20 943 01 Štúrovo.
 3. A www.milieubeauty.com/hu honlap webáruházában hirdetett áruk és szolgáltatások szállítója a Milieu s. r. o. társaság, székhelye: Mierová ul. 20 943 01 Štúrovo.
 4. Vevőnek a webáruház bármely olyan látogatója tekintendő, aki a webáruház használatával kötelező érvényű megrendelést hozott létre. A törvény, elsősorban a Törvénytár 102/2014 sz. törvény értelmében fogyasztónak az a természetes személy minősül, aki a fogyasztói szerződés megkötése és teljesítése során nem a vállalkozói tevékenységi köréhez, munkavégzéséhez, vagy szakmájához kapcsolatosan jár el.
 5. Webáruház alatt a nyilvános hozzáférésű internetes hálózaton elhelyezett informatikai rendszer értendő, amely lehetővé teszi áruk és szolgáltatások távolról történő megrendelését egy elektronikus berendezés segítségével.
 6. Árunak vagy szolgáltatásnak minősül a webáruház oldalain közzétett minden megrendelhető termék (fel van tüntetve az ára és az ára nem nullás).
 7. A vevő teljes mértékben elfogadja az elektronikus úton történő kommunikációt, elsősorban a webáruházon keresztül, e-mail útján, valamint a telefonos kapcsolattartást, amennyiben bizonyos, hogy az eladó a vevővel, vagy az általa megbízott személlyel kommunikál.
 8. Az eladó és a vevő közötti olyan kapcsolatra, amely nem elektromos berendezések által távolról jött létre, és amely esetében nem az információs társadalommal összefüggő szolgáltató és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybe vevője közötti kapcsolatról van szó, ezek az általános szerződési feltételek csak a törvények betartásához szükséges olyan mértékben kerülnek érvényesítésre, amely megfelel a jogszabályi előírásoknak és az ügyek logikus rendezésének, hacsak a felek másként nem állapodnak meg.

II. cikk
Ár

 1. Az áruknál és szolgáltatásoknál feltüntetett minden ár végleges érvényű, és tartalmazza a 20% áfát.
 2. Az eladó számára kötelező a webáruház honlapján a vásárlás végrehajtása pillanatában közölt ár.

III. cikk
Megrendelés

 1. A megrendelés a megrendelési folyamat visszaigazolásával jön létre a vevő által azzal, hogy a vevő a webáruházban árukat vagy szolgáltatásokat választ ki, kitölti a megrendelői űrlapot és elküldi azt az eladónak. A megrendelés helyes és rendes elintézéséhez ki kell tölteni a megrendelőlapon a kért adatokat, és kiválasztani a megrendelt áru szállítására és fizetésére vonatkozó lehetőségeket.
 2. A vevő a megrendelés elküldésével elfogadja a megrendelt áruk és szolgáltatások árát. A megrendelés az elküldésével a vevőre nézve kötelezővé válik, tehát megfelel az eladóval kötendő adásvételi szerződés tervezetének.
 3. A vevő számára a megrendelés elküldése után a webáruház automatikusan létrehoz és elküld egy tájékoztató jellegű e-mailt azzal kapcsolatosan, hogy az eladónak a webáruházon keresztül elküldésre került a megrendelés feldolgozás céljából. Ez az e-mail nem jelenti az áru visszaigazolását a jelen cikk 4. bekezdése értelmében.
 4. A megrendelés eladó részéről történő visszaigazolásával létrejön az adásvételi szerződés, amelyben módosítás vagy kiegészítés csak a vevő és az eladó közötti megállapodás alapján történhet, hacsak a törvény, vagy egyéb jogszabályi előírás másként nem rendelkezik. A megrendelés eladó részéről történő visszaigazolásának az eladó által a vevő e-mail címére elküldött elektronikus üzenet, vagy arra a mobiltelefonszámára elküldött rövid szöveges üzenet (SMS) minősül, amelyet a vevő a megrendelésében közölt azon információval együtt, hogy milyen mértékben vitathatatlan a vevő megrendelésének elfogadása. A vevői megrendelés elutasításának az eladó olyan elektronikus üzenete minősül, mely által a vevői megrendelés nem kerül visszaigazolásra, vagy elutasításra, ill. megtagadásra kerül, esetleg más módon látható, hogy a megrendelés nem került elfogadásra.
 5. Ha az eladó nem képes a megrendelés elintézésére rendelkezésre álló időn belül teljesíteni a megrendelést vagy annak egy részét maximális erőfeszítéssel sem, például azon oknál fogva, hogy az árut nem gyártják, nem áll rendelkezésre a gyártónál vagy a szállító külső raktárában, a gyártó olyan jelentős változtatásokat hajtott végbe, melyek miatt a megrendelés nem teljesíthető, vagy vis maior esemény miatt, az eladó törölheti a megrendelést, és ezzel kapcsolatban e-mail útján értesíti a vevőt.
 6. Az eladónak ugyancsak joga van a megrendelést törölni, ha a vevő a megrendelésben olyan valótlan vagy félrevezető információkat közölt, amelyek nem ellenőrizhetők, például helytelen e-mail, telefonos kapcsolat vagy helytelen vagy nem létező postai cím. Amennyiben a vevő előleget fizetett, az eladó köteles azt 14 napon belül visszafizetni.

IV. cikk
Fizetési feltételek

 1. A webáruházban az áruk és szolgáltatások ellenértéke az alábbi módokon fizethető ki:
  1. utánvéttel történő fizetés (közvetlenül a futárnak kell fizetnie az áru átvételekor)
  2. fizetés Stripe fizetési átjárón keresztül
  3. előre történő fizetéssel banki utalás formájában, vagy készpénz befizetésével a számlánkra előlegszámla alapján – az áru kiszállításra kerül a pénznek a számlánkra történő megérkezése után.
 2. Az egyes fizetési lehetőségek felárai a jelen általános kereskedelmi feltételek VI. cikkében találhatók.
 3. Az eladó a vevőnek az alábbi kedvezményeket nyújthatja:
  1. árengedményt a webáruházban való regisztrációért,
  2. ismételt vásárlásért való kedvezményt,,
  3. kedvezményt egyszeri kedvezménykupon alapján.
 4. A nyújtott kedvezmények nem gyűjthetők össze.

V. cikk
Szállítási feltételek

 1. Az eladó köteles a megrendelés létrehozásától számított 30 napon belül elküldeni a vevőnek az árut, hacsak másként nem állapodtak meg, vagy az áru esetében nem volt hosszabb szállítási határidő meghatározva.
 2. Amennyiben az áru raktáron van, a kapacitások nyújtotta lehetőségek szerint a lehető leghamarabb leszállítják.
 3. Ha a megrendelésben több áru és szolgáltatás szerepel, és ezek egy része nincs raktáron, tájékoztatjuk erről a vevőt, valamint a részszállítás lehetőségéről.
 4. Az áruval együtt a vevőnek elküldésre kerül egy számla (adóügyi dokumentum), használati utasítás, valamint az áruhoz, vagy szolgáltatáshoz kapcsolódó egyéb dokumentumok is.
 5. Teljesítés helyének az a hely minősül, ahova az árut szállítják.
 6. Az eladó a vevőnek történő szállítást az alábbi közvetítésével végzi:
  1. ComGate teljesítési logisztikai központ, működteti a ComGate, s.r.o. társaság, székhelye Nádražná 2031/34 900 28 Ivanka pri Dunaji.

VI. cikk
Szállítási és csomagolási díjak, fizetési lehetőségek

 1. Számlára történő befizetéssel vagy fizetési átjárók segítségével előlegszámla alapján történő előrefizetés esetén a szállításért az alábbi díjakat számoljuk fel:
  1. futárszolgálattal történő szállítás esetén a raktárunkból való kiszállítás után 2 munkanapon belüli kézbesítéssel – 840 Ft.
 2. Utánvéttel történő fizetés esetén (a futárnak kell fizetni az áru átvételekor):
  1. futárszolgálattal történő szállítás esetén a raktárunkból való kiszállítás után 2 munkanapon belüli kézbesítéssel – 840 Ft.
 3. Az eladó megállapodhat a vevővel az áru, vagy szolgáltatás szállításának szokásostól (fentiekben leírt) eltérő módjában is, valamint az ilyen szolgáltatás áraiban.
 4. Az eladó elküldheti a vevőnek az olyan árut, amely rögtön rendelkezésre áll, és a rendelés fennmaradó részét leszállíthatja utólag, a törvény által meghatározott határidőn belül azzal a feltétellel, hogy a vevőnek nem kerül felszámolásra utólagos postaköltség azon felül, ami a megrendelésben már fel volt számolva.

VII. cikk
Tulajdonjog átruházása

 1. A tulajdonjog az eladóról a vevőre abban a pillanatban száll át, amikor a vevő átveszi a tárgyat az eladótól vagy a szállítótól.

VIII. cikk
Adásvételi szerződés törlése

 1. A vevőnek jogában áll a megrendelt árut vagy szolgáltatást törölni az adásvételi szerződés létrejöttétől számított 24 órán belül lemondási díj nélkül, a fogyasztó sajátos kérése szerint, vagy kifejezetten egy fogyasztó számára megrendelésre gyártott áruk esetében.

IX. cikk
A fogyasztó arra vonatkozó joga, hogy az árut indoklás nélküli visszaadja és a fogyasztó tájékoztatása

 1. A fogyasztónak a Törvénytár 102/2014 sz., távol lévő felek között kötött szerződés alapján történő értékesítés vagy szolgáltatások nyújtása esetén fennálló fogyasztóvédelemről, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló módosított törvény – a továbbiakban „törvény“ – 7. § és köv. rendelkezései alapján jogában áll az adásvételi szerződéstől az áru átvételétől számított 14 naptári napon belül elállni abban az esetben, ha az eladó teljesítette az említett törvény szerinti tájékoztatásra vonatkozó kötelezettségeit, egyéb esetekben a Törvény 2., vagy 3. bek. rendelkezései kerülnek alkalmazásra. Amennyiben az adásvételi szerződés tárgyát az áru szállítása képezi, a fogyasztónak jogában áll a szerződéstől elállni az áru szállítása előtt is.
 2. Az eladó a törvény keretein kívül lehetőséget biztosít a fogyasztónak, hogy az áru vásárlásától számított 30 napon belül visszaadja a pénzt, ebben az esetben a fogyasztó elküldi az adott határidőn belül az árut az eladónak, aki 14 napon belül visszaadja neki a pénzt, de csak az áru fel nem használt részéért járó pénzt a szállítási és utalási költségek levonása után. Ez nem érinti a fogyasztó azon jogát, hogy a szerződéstől az érvényben lévő jogszabályi előírások szerint elálljon.
 3. Amennyiben ezen jogával élni szeretne, a fogyasztó köteles az adásvételi szerződéstől való írásbeli elállást legkésőbb a meghatározott határidő utolsó napján kézbesíteni az eladó elérhetőségi címére a nyitvatartási időn belül, vagy az elállást postai úton feladni legkésőbb a határidő utolsó napján az elérhetőségnél közölt címre, esetleg élhet ezen jogával egy másik tartós adathordozón közölt bejegyzés formájában is. A fogyasztó köteles a szerződéstől való elállás bejelentését követően elküldeni, vagy személyesen kézbesíteni azon szerződés tárgyát, amelytől el szeretne állni, az összes irattal együtt – pl. a számla eredeti példányával, használati utasítással, és egyéb, az áruval kapcsolatos iratokkal együtt – amelyeket megkapott az áruval együtt, mégpedig legkésőbb az elállás napjától számított 14 napon belül (Törvény 10. § 1. bek.). A vevőinknek javasoljuk, hogy saját szükségletük számára készítsenek a számláról másolatot, és az árut ajánlott és biztosított küldeményként küldjék. A szerződéstől való elálláshoz az alábbi formanyomtatvány használható: A szerződéstől való elállás, melyben ki kell tölteni a „*” – csillaggal – megjelölt alapvető adatokat.
 4. Az árut ne küldjék utánvéttel, a küldeményt nem vesszük át.
 5. A webáruház üzemeltetője a szerződéstől való elállástól számított 14 napon belül visszaküldi az áruért / szolgáltatásért kifizetett teljesítést a szállítási költségekkel együtt a Törvénytár 102/2014 sz. törvény 9. § 3) bekezdésében foglalt rendelkezések értelmében, valamint az áruk megrendelésével bizonyíthatóan felmerült költségeket, viszont nem kell visszafizetnie a pénzt azelőtt, hogy az áru kézbesítésre került volna számára, vagy amíg a fogyasztó nem igazolja az áru elküldését, ez nem vonatkozik olyan esetre, ha az eladó azt javasolta, hogy ő maga veszi át az árut.
 6. Az áru visszaszolgáltatásának költségeit a fogyasztó viseli.
 7. A szerződéstől való elálláshoz való jog nem alkalmazható a Törvénytár 102/2014 sz. törvény 7. § 6. bek. a) - l) pontjaiban meghatározott árukra és szolgáltatásokra.
 8. A fogyasztó viseli az áru minden olyan értékcsökkenését, amelyet az áru funkcionalitásának és tulajdonságainak biztosításához szükséges kereteket meghaladó használat okozott.

X. cikk
A szerződő felek jogai és kötelezettségei

 1. Szerződő feleknek tekintendők az eladó és a vevő.
 2. A vevő köteles:
  1. átvenni a megrendelt árut,
  2. az átvett áru megállapodás szerinti ellenértékét kifizetni,
  3. ellenőrizni a csomagolás sértetlenségét, valamint az áru épségét is annak átvétele során.
 3. Az eladó köteles:
  1. leszállítani a vevőnek az árut a kért minőségben, mennyiségben és a megállapodás szerinti árban,
  2. az áruval együtt, vagy akár utólag elküldeni a vevőnek az áruval kapcsolatos iratokat, mint például a számlát, a reklamációs nyomtatványt, egységes szerkezetbe foglalt szlovák nyelvű használati utasítást.

XI. cikk
Személyes adatok védelme

 1. A személyes adatok a Törvénytár 18/2018 sz., személyes adatok védelméről szóló módosított törvénnyel összhangban kerülnek feldolgozásra.
 2. Az üzemeltető nem adja át harmadik félnek a vevő személyes adatait, kivéve a kiválasztott szállítótársaságot, amely biztosítja az áruk vagy szolgáltatások átadását, vagy ellenőrzés esetén az állami hatóságokat, illetve az adatfeldolgozót a Törvénytár 18/2018. sz. törvény alapján vele megkötött szerződés alapján.
 3. Az üzemeltető köteles a megfelelő technikai és szervezési intézkedések bevezetésével biztosítani a személyes adatokat, nehogy azok illetéktelen személyek számára hozzáférhetővé váljanak. Ezenkívül az üzemeltető valamennyi alkalmazottja köteles a személyes adatokat bizalmasan kezelni.
 4. Az érintett személy jogai meg vannak határozva a Törvénytár 18/2018 sz. személyes adatok védelméről szóló módosított törvény 19. § és köv. rendelkezései szerint, nevezetesen:
  1. az információkhoz való jog, amelyet e tartalom valamint az üzleti feltételek által teljesül,
  2. az érintett személy személyes adataihoz való hozzáférés kérelmezésének joga – a Törvény 21. § szerint Önnek jogában áll tájékoztatást kérni az Ön adatai feldolgozásának módjáról és céljáról, és ezt a kérését az elérhetőségi e-mail címre címezheti,
  3. a személyes adatok helyesbítésének joga – a Törvény 22. §-a lehetővé teszi a személyes adatok helyesbítését, ha azok elavultak,
  4. a személyes adatok törléséhez való jog – a Törvény 23. § rendelkezését akkor tudja kihasználni, ha nem szeretné, hogy az üzemeltető folytassa a személyes adatai kezelését,
  5. az adatkezelés korlátozásához való jog – a Törvény 24. § rendelkezése lehetővé teszi, hogy éljen jogával, ha úgy véli, hogy a személyes adatainak feldolgozása ellentétben áll a törvényi előírásokkal,
  6. a személyes adatok feldolgozása elleni kifogás emelésének joga – a Törvény 27. §-a,
  7. személyes adatok hordozhatóságához való jog,
  8. a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatosan a felügyeleti hatósághoz való panasz benyújtásának joga.
 5. Az üzemeltető a következő személyes adatokat szerzi meg a vevőtől: titulus, keresztnév, vezetéknév, lakcím, szállítási cím, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím, és ezen adatok az Ön megrendelésének rendes feldolgozása céljából kerülnek feldolgozásra. Ezek a személyes adatok 10 évig lesznek tárolva archiválási céllal. A megrendelés feldolgozása keretében kerülnek feldolgozásra a személyes adatok számlák és készletdokumentáció (szállítólevél) kiállítása, a szállítás biztosítása, valamint a számvitel végzése céljából.
 6. Ezek a honlapok rögzítik az Ön IP-címét, információkat rögzítenek arról, hogy mennyi időt tölt az adott oldalak böngészésével, és arról, hogy milyen weboldalakról vált át a mi honlapunkra. A sütik olyan szöveges fájlok, melyek az Ön számítógépében mentésre kerülnek, és amelyek a weboldal forgalmának mérésére és a honlap megjelenítésének testreszabása céljából kerülnek felhasználásra, és ezen fájloknak köszönhetően jobb minőségű honlapot tudunk biztosítani Önnek. Ezért ezeket a fájlokat jogos érdekünknek tekintjük. Egyes sütik harmadik féltől, pl. a Youtube-tól, Google-tól és hasonlóktól származó fájlok.
 7. A sütiket bármikor törölheti, vagy beállíthatja azok kezelését közvetlenül az internetböngésző beállításaiban. Ha le szeretné tilatani a sütik gyűjtését, állítsa be ezt az internetböngészőjében.
 8. Ha a vevő hozzájárult személyes adatai webáruházban való kezeléséhez e-mailes marketing céljából, akkor hozzájárult ahhoz is, hogy e-mail üzeneteket kapjon a kapcsolattartási e-mail címére.
 9. Marketing célú e-mailekhez a nevet és e-mail címet tartalmazó személyes adatok öt éves időszakra lesznek megadva. Ezek a személyes adatok nem kerülnek átadásra harmadik félnek.
 10. A vevő bármikor visszavonhatja hozzájárulását azzal, hogy elküldi az Adatfeldolgozásra vonatkozó hozzájárulás visszavonását, ez esetben adatait azonnal töröljük. A visszavonást megteheti olyan módon is, hogy törli a jelölést a felhasználói fiókjában (ha a vevő felhasználói fiók létrehozását kérte). Az Ön részéről átadott személyes adatokat nem fogjuk a továbbiakban e-mailes marketing céljaira használni.

XII. Cikk
Záró rendelkezések

 1. Az eladó fenntartja magának a jogot arra, hogy a vevő előzetes figyelmeztetése nélkül is megváltoztassa és kiegészítse ezeket az általános kereskedelmi feltételeket és a reklamációs feltételeket. Az általános kereskedelmi feltételek vagy a reklamációs feltételek változása esetén a teljes vásárlási folyamatra azok az általános kereskedelmi feltételek vonatkoznak, amelyek a megrendelés vevő által történő elküldése pillanatában voltak érvényben, és amelyek megtalálhatók az eladó honlapján.
 2. A jelen általános kereskedelmi feltételek elválaszthatatlan részét képezik a reklamációs feltételek is.
 3. A megrendelés elküldésével a vevő igazolja, hogy elolvasta az általános kereskedelmi feltételeket, valamint a reklamációs feltételeket is.
 4. Ezek a feltételek a nakupujbezpecne.sk webáruház tanúsítási projektje keretében kerültek kidolgozásra.
 5. Ezen általános kereskedelmi feltételek és a reklamációs feltételek rendelkezésre állnak megtekintésre a vevők számára a társaság székhelyén, valamint közzé lettek téve a webáruház honlapján is.
 6. Ha a fogyasztó nem elégedett azzal, ahogyan az eladó az ő reklamációját kezelte, vagy ha úgy véli, hogy az eladó megsértette jogait, lehetősége van jogorvoslati kérelmével az eladóhoz fordulni. Ha az eladó a jogorvoslati kérelemre elutasító választ ad, vagy az elküldése napjától számított 30 napon belül nem válaszol rá, a fogyasztónak jogában áll a Törvénytár 391/2015 sz., fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló törvény 12. § rendelkezései értelmében indítványt nyújthat be a vitája alternatív módon történő rendezésére. A webáruház üzemeltetőjével folytatott fogyasztói jogviták alternatív rendezésére illetékes szervezet a Szlovákiai Kereskedelmi Felügyelet [Slovenská obchodná inšpekcia] (www.soi.sk), vagy egy más illetékes jogi személy, amely szerepel a Szlovák Köztársaság Gazdasági Minisztériuma által vezetett alternatív vitarendezési szervek jegyzékében (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), miközben a fogyasztónak jogában áll eldönteni, hogy melyik alternatív vitarendezési szervhez forduljon. Ugyanakkor a fogyasztó a vitája alternatív rendezésére vonatkozó indítvány benyújtásához igénybe veheti a http://ec.europa.eu/consumers/odr/ címen elérhető online vitarendezési platformot. Az indítvány díjaival kapcsolatos információkat a fogyasztó megtalálhatja a konkrét alternatív vitarendezési szerv honlapján.
 7. 7. A jelen általános kereskedelmi feltételekben, valamint az elválaszthatatlan részeiben (mellékleteiben) nem szabályozott viszonyokra a megfelelő törvényi rendelkezések vonatkoznak, elsősorban a Törvénytár 40/1964 sz. törvény, a Törvénytár 250/2007 sz., a Törvénytár 102/2014 sz., a Törvénytár 122/2013 sz., a Törvénytár 22/2004 sz., valamint a Törvénytár 513/1994 sz. törvények rendelkezései.
 8. A vevővel más feltételeket tartalmazó másik szerződés megkötése esetén, a szerződésben rögzített feltételek elsőbbséget élveznek az általános kereskedelmi feltételekkel szemben.
 9. A jelen általános kereskedelmi feltételek, azok elválaszthatatlan részeivel együtt, 2022. február 1. napján lépnek érvénybe és ettől számítva hatályosak.

Reklamációs feltételek

A webáruház (e-shop) reklamációs feltételei

az általános kereskedelmi feltételek elválaszthatatlan része


 1. Reklamálni csak az eladónál vásárolt terméket lehet, amely a fogyasztó tulajdonát képezi.
 2. Ha a vevő a fogyasztó (olyan természetes személy, aki nem vállalkozói tevékenység, munkavégzés vagy szakma gyakorlása keretében jár el), az összes eladásra kínált árura 24 hónapos jótállás vonatkozik, hacsak az árunál nem szerepel más feltétel, és a Fogyasztóvédelemről szóló törvény, a Polgári Törvénykönyv, valamint ezen reklamációs feltételek rendelkezései értelmében kell eljárni. Amennyiben a vevő használt cikket rendelt, és erről a vevő tájékoztatást kapott, a jótállási idő 12 hónap. Ha a vevő nem fogyasztó, a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezéseinek megfelelően kell eljárni, és a jótállási idő 1 év, és ez esetben a reklamációkra nem vonatkoznak ezek a reklamációs feltételek.
 3. A szavatossági idő az árunak a fuvarozó társaságtól történő átvétele napjával kezdődik, vagy az átvétel napjával, amennyiben a vevő az árut személyesen vette át az eladótól.
 4. A vevő köteles a reklamációt haladéktalanul érvényesíteni az eladónál, mégpedig rögtön a hiba észlelése után.
 5. A hibákért viselt felelősség nem vonatkozik az alábbi módon történő használat következtében keletkezett hibákra:
  1. a termék hibája a vevő által okozott mechanikus sérülés következtében keletkezett,
  2. a termék helytelen használata, a használati utasítástól eltérő, rendeltetéstől eltérő használata miatt,
  3. a termék olyan körülmények között való használata, amely a nedvesség, vegyi és mechanikai hatásaival nem egyeznek a termék utasítás szerinti természetes környezetével,
  4. az áruról való törődés és karbantartás elhanyagolás miatt,
  5. a termék túlzott megterhelés miatti sérülése miatt,
  6. az árunak a dokumentációban, az általános előírásokban, a műszaki szabványokban vagy a biztonsági előírásokban megfogalmazott feltételekkel ellentétesen vagy a garanciális feltételek egyéb megsértésével történő használata miatt.
 6. Az elemi csapások során keletkezett hibák ugyancsak kizárják a hibákért való felelősséget.
 7. A hibákért való felelősség nem vonatkozik az áruk (vagy azok részeinek) használat során történő normál elhasználódására. Nem tekinthető hibának, ha a cikk természetéből következik annak minimális eltarthatósági ideje vagy fogyaszthatósági határideje, amely rövidebb időtartamra is korlátozódhat. A minimális eltarthatóság, hasznos élettartam, fogyaszthatóság, vagy hasonló időszak dátuma szerepel az árun, amennyiben az árut ilyen jelöléssel el kell látni.
 8. A reklamált árut az alábbiakban közölt címünkre kell elküldeni, de nem utánvéttel, esetleg személyesen is behozható az elérhetőségi címünkre. Az árut megfelelő módon be kell csomagolni, hogy a szállítás során az áru ne sérüljön meg, ezért javasoljuk, hogy az áru ajánlott vagy biztosított küldeményként legyen elküldve. Az áruhoz csatolni kell a vásárlási bizonylat (számla) egy példányát és a hiba leírását, vagy ajánlatos csatolni a kitöltött reklamációs jegyzőkönyvet a vásárlási bizonylattal együtt. Javasoljuk, hogy a reklamációt kizárólag írásban (postai úton) vagy személyesen (nem e-mailben) küldje el.
 9. Az eladó igazolja a reklamáció átvételét, és a vevőnek átad egy megfelelő formájú igazolást az áruval kapcsolatos reklamáció érvényesítéséről. A reklamáció érvényesítése napjának az nap tekintendő, amikor az kézbesítésre került az eladónak, de legkésőbb az az időpont, amikor az eladó megnehezíti, vagy lehetetlenné teszi a reklamáció tárgyának átvételét. Ha az igazolás nem kézbesíthető azonnal, azt késedelem nélkül, de legkésőbb a reklamáció rendezéséről szóló igazolással együtt kézbesíteni kell. A reklamáció elbírálásáról szóló igazolás írásban lesz elküldve.
 10. Az eladó köteles azonnal meghatározni a reklamáció intézési módját, bonyolultabb esetekben a reklamáció érvényesítésétől számított 3 napon belül. Indokolt esetekben, elsősorban amikor ez az áru bonyolult technikai felmérése szempontjából szükséges, legkésőbb a reklamáció érvényesítésétől számított 30 napon belül. Miután meghatározásra került a reklamáció rendezésének módja, az eladó a reklamációt azonnal rendezi, de indokolt esetekben a reklamációt később is el lehet intézni. A reklamáció rendezése nem tarthat a reklamáció igénylésétől számított 30 napnál hosszabb ideig. A reklamáció rendezésére rendelkezésre álló 30-napos határidő lejárta után a vevőnek jogában áll elállni az adásvételi szerződéstől, ez esetben visszakapja az áru teljes vételárát, vagy igényelheti az áru újra való cseréjét.
 11. A vevő jogai a reklamáció érvényesítése során:
  1. amennyiben javítható hibáról van szó, a vevőnek jogában áll, hogy a hiba díjmentesen, rendesen, és időben megjavításra kerüljön, miközben a hibát haladéktalanul ki kell javítani,
  2. a vevő a hiba javítása helyett követelheti a tárgy cseréjét, vagy amennyiben az csak a tárgy alkatrészét érinti, ezen rész cseréjét, ha az eladónak nem keletkeznek ezáltal az áru árához, vagy a hiba komolyságához képest aránytalanul nagy költségei,
  3. az eladó a hiba javítása helyett kicserélheti a hibás terméket hibátlanra, amennyiben ez nem okoz a vevőnek komoly nehézséget,
  4. amennyiben olyan hibáról van szó, amelyet nem lehet kijavítani, és amely akadályozza, hogy a tárgy hibátlan tárgyként rendeltetésszerűen használható legyen, a vevőnek jogában áll igényelni a tárgy újra való cseréjét, vagy jogában áll elállni a szerződéstől. Ugyanezen jogok megilletik a vevőt, amennyiben a hiba javítható ugyan, de a hiba javítását követő ismételt felmerülése miatt, vagy nagyobb mennyiségű hiba miatt a vevő az árut nem tudja rendeltetésszerűen használni.
  5. amennyiben olyan elháríthatatlan hibákról van szó, a vevőnek jogában áll, hogy megfelelő árkedvezményt kapjon.
 12. A reklamáció akkor tekinthető rendezettnek, ha a reklamációs eljárás a reklamált áru átadásával, cseréjével vagy az áru vételárának visszafizetésével, a teljesítés átvételére történő írásbeli felszólítással vagy annak indokolt elutasításával lezárul, és a vevő igazolja a személyes átvételt, ill. bizonylatként szolgál a fuvarozó cég visszaigazolása is dokumentum, abban az esetben, ha a vevő személyesen nem veszi át a reklamált árut.
 13. A reklamáció akkor tekinthető rendezettnek, ha a reklamációs eljárás a reklamált áru átadásával (annak cseréjével, javításával), az áru vételárának visszafizetésével, megfelelő kedvezmény biztosításával vagy indokolt elutasítással lezárul. A reklamációs eljárás eredményéről a fogyasztó törvényes határidőn belül tájékoztatást kap.
 14. Az áruátvétel során ellenőrizni kell az áru sértetlenségét, illetve a csomagolás épségét (az áruátvételre vonatkozó utasítások alapján), mivel az áru a szállítás közben megsérülhet. A vevőnek azt javasoljuk, hogy a fuvarozó jelenlétében bontsa ki az árut, és nézze át. A futárnak az aláírásával egyúttal igazolja, hogy a csomagolás sértetlen volt.
 15. A jelen reklamációs feltételek az általános kereskedelmi feltételek elválaszthatatlan részét képezik, és az eladó fenntartja magának a jogot arra, hogy a vevő előzetes figyelmeztetése nélkül is megváltoztassa azokat.
 16. Az elérhetőség: Milieu s. r. o., székhelye: Mierová ul. 20, 943 01 Štúrovo, [email protected].